Umbrella start met implementeren van Ketenstandaard

Dat het onderhoudsproces efficiënter ingericht kan worden, is bij iedere corporatie ondertussen bekend. Onderhoudslasten blijven één van de grootste kostenposten. Om corporaties volledig te ondersteunen in hun efficiëntieslag, hebben wij ons aangesloten bij de stichting Ketenstandaard. Door de implementatie van het standaard uitwisselingsprotocol tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, wordt het onderhoudsproces tussen de corporaties en aannemers efficiënter gemaakt.

Geen handmatige acties

Op het moment dat een huurder met de corporatie belt of online een reparatieverzoek indient, wordt de werkbon en planning direct doorgezet naar de interne onderhoudsdienst of leverancier, zonder tussenkomst van een afdeling.

Ook kosten besparen door middel van omnichannel dienstverlening? Neem contact met ons op!